Kontakt

Henvendelse rettes til:

Lemvigh-Müller Fonden
Stationsalléen 40
2730 Herlev
Telefon: 36 95 14 20
Mail: lmfonden@lmfond.dk

Fondens daglige ledelse varetages af fondsadministrator Maria Vind.