Fonden støtter

Lemvigh-Müller Fonden har til formål at yde støtte til fremme af kulturelle, sociale og produktive formål til bedste for Danmark og dets befolkning samt at sikre Lemvigh-Müller-koncernens levedygtighed og effektivitet, bl.a. ved at yde støtte til medarbejderne eller grupper af medarbejdere i koncernen.

Lemvigh-Müller Fonden har gennem årene ydet støtte til en lang række formål og projekter efter målsætningen, at pengene skal bruges, hvor de gør mest gavn. Derfor vil fonden ofte støtte dem, der ikke er så økonomisk velpolstrede.

Desuden har Lemvigh-Müller Fonden et samarbejde om studielegater og scholarships med flere uddannelsesinstitutioner. Disse legater og scholarships skal søges via de respektive uddannelsesinstitutioner.

I 2023 uddelte fonden i alt ca. 16,7 mio. kr.

Fonden støtter ikke

  • Enkeltpersoner
  • Offentlige institutioner
  • Studierejser og ophold i udlandet
  • Musikudgivelser og tv-programmer
  • Politiske organisationer og andre politiske formål