Velkommen

IllustrationVelkommen til hjemmesiden for I.F. Lemvigh Müllers Fond og Lemvigh-Müller Fonden.

I.F. Lemvigh Müllers Fond blev stiftet i 1936 af grosserer Valdemar Lemvigh-Müller. Lemvigh-Müller Fonden blev stiftet i 1946 i forbindelse med 100-års jubilæet for den jern- og hørkramforretning, der siden udviklede sig til Lemvigh-Müller-koncernen. Begge fonde uddeler hvert år beløb til velgørende formål.

I.F. Lemvigh Müllers Fond kan yde støtte til medlemmer af Lemvigh-Müller-slægten. Støtte kan blandt andet gives til økonomisk trængte ældre medlemmer af slægten eller til yngre slægtsmedlemmer, der er under uddannelse. Fonden støtter desuden almennyttige formål af kulturel, national, humanitær og social art. Læs om I.F. Lemvigh Müllers Fond her.

Lemvigh-Müller Fonden støtter kulturelle, sociale og produktive formål til bedste for Danmark og har til opgave at sikre koncernens levedygtighed og effektivitet samt påtage sig et socialt ansvar for koncernens medarbejdere. Læs mere om  Lemvigh-Müller Fonden her.